ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΕΔΔ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Υ.Α αρ. 12868/2018 (ΦΕΚ 3119/Β/31-07-2018))