ΥΓΕΙΑ

Η ποιότητα και η ασφάλεια είναι καθοριστικής σημασίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής περίθαλψης, καθώς και για τις ζητούμενες εγγυήσεις από την κοινωνία, προκειμένου να επιλέγουν αυτές τις υπηρεσίες με ασφάλεια.

Η διαπίστευση δημιουργεί εμπιστοσύνη μεταξύ των ασθενών και των υπευθύνων παρόχων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς η αξιολόγηση πραγματοποιείται αμερόληπτα, ανεξάρτητα και αποτελεσματικά, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει κατά το πρότυπο ISO 17021-1 Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης στο πρότυπο ISO 13485 Προϊόντα για ιατρική χρήση – Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις Συστήματος για Κανονιστικούς Σκοπούς καθώς και στο πρότυπο ΕΝ 15224 Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας EN ISO 9001:2015 για υγειονομική περίθαλψη.

Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει, κατά το Πρότυπο ISO 15189, Κλινικά Διαγνωστικά εργαστήρια, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με τεχνικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν εξετάσεις Κλινικής χημείας, Αιματολογίας, Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας, Δοκιμές Ιστοσυμβατότητας, Μοριακής γενετικής, Κυτταρογενετικής, Παθολογικής ανατομικής, Κυτταρολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Επίπεδα φαρμάκων, Κλινικής τοξικολογίας, καθώς και εργαστήρια που ανήκουν στις Τράπεζες Βλαστικών Κυττάρων και Εργαστήρια Ιατρικής Απεικόνισης.

Επιπλέον, το Ε.ΣΥ.Δ. βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης των Υπηρεσιών Διαπίστευσής του και σε νέα πεδία, με Ευρωπαϊκό και Διεθνές, πλέον, ενδιαφέρον, όπως είναι η διαπίστευση Εργαστηρίων Φυσιολογίας, η διαπίστευση των Δοκιμών παρά την Κλίνη του ασθενούς (κατά τα Πρότυπα ISO 15189 και ISO 22870) και η διαπίστευση των Βιοτραπεζών (κατά το Πρότυπο ISO 20387).

Το Ε.ΣΥ.Δ. από την αρχή της πανδημίας που προκάλεσε η εμφάνιση του SARS CoV-2, ανταποκρίθηκε ταχύτατα στην ανάγκη για αξιολογήσεις εργαστηρίων, εξέδωσε κατευθυντήρια έγγραφα για τις μοριακές δοκιμές, την διαπίστευση δοκιμών αντισωμάτων και τη δεξαμενοποίηση (pooling) δειγμάτων ενώ είναι στη φάση της αξιολόγησης μετρήσεων SARS CoV-2 στα λύματα.