Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού
UCERT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (UCERT)
ΔιεύθυνσηΑκαδημίας 98-100 
ΠόληΑΘΗΝΑ 106 77 
Νομός 
Τηλέφωνο210 7101410 
FAX 
Email[email protected]  
Ιστοσελίδα 
Διαπιστεύσεις Φορέα
Πρότυπο Διαπίστευσης
Πεδίο Διαπίστευσης
Αριθμός Πιστοποιητικού
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού
ΕΠΕΔ
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 22000 
 
18.1.2021 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001 
1224-2 
16.10.2020 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001  
1224-2 
10.11.2020 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ISO 37001 
1224-2 
18.1.2021 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών (ISO 21001:2018) 
1224-2 
18.4.2022 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Μάθησης για Μη Τυπική Εκπαίδευση (ISO 29993:2017) 
1224-2 
18.4.2022 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
1219-3 
11.9.2020 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά