Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού
TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔιεύθυνσηΛεωφ. Μεσογείων 429, ΤΚ 15343
ΠόληΑγία Παρασκευή
ΝομόςΑττικής
Τηλέφωνο210 5220920
FAX210 5203990
Email[email protected]
Ιστοσελίδα 
Διαπιστεύσεις Φορέα
Πρότυπο Διαπίστευσης
Πεδίο Διαπίστευσης
Αριθμός Πιστοποιητικού
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού
ΕΠΕΔ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
50-9
27.11.2001
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
50-9
27.11.2001
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ATP
50-9
23.1.2017
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
Έλεγχος οχημάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 858/2018
50
08.12.2015
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 50001
236-8
28.11.2011
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
Σύστημα διαχείριση συμμόρφωσης -Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του – ISO 37301:2021
236-8
4.5.2022
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 41001
236-8
22.4.2021
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 15224
236-8
24.11.2017
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ISO 39001
236-8
17.2.2015
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ISO 37001
236-8
20.9.2018
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO/IEC 20000-1
236-8
6.12.2021
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485
236-8
12.12.2012
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 22301
236-8
8.9.2011
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ FSSC 22000 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
22000:2005 & ISO/TS 22002-1:2009)
236-8
4.8.2011
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001
236-8
15.9.2008
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429
236-8
15.9.2008
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
236-8
15.9.2008
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001
236-8
15.9.2008
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ISO 45001, OHSAS 18001
236-8
15.9.2008
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 14001
236-8
15.9.2008
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ AGRO 2
236-8
15.9.2008
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 22000
236-8
15.9.2008
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012Προαιρετικός τομέας
980-3
9.6.2015
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
Υποχρεωτικός τομέας
980
31.07.2023
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ
ΕN ISO/IEC 17065:2012
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
49-10
27.11.2001
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
49-10
29.2.2012
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
49-10
31.5.2012
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
GLOBALGAP
49-10
7.10.2010
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
Προιόντα Λίπανσης
49-10
20.5.2022
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ AGRO 2
49-9
3.8.2020
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
 
 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 761:2001 (EMAS)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1221:2009 (EMAS)
207-11
22.6.2005
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17029

Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2067).

Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 757/2015).

Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (ΕΛΟΤ EN ISO 14064-1).

Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (ICAO CORSIA Aviation Emissions Verification).

ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά