ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗ

Τα προϊόντα αναψυχής και τουρισμού έχουν καταστεί πρωταρχική οικονομική δραστηριότητα, τόσο ώστε ο τομέας αυτός να έχει γίνει η βασική οικονομική κινητήρια δύναμη για πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Επί του παρόντος, υπάρχουν πολλές διαπιστευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών αναψυχής και τουρισμού.

Οι διαπιστευμένες μετρήσεις για τα υδροδοτικά δίκτυα, τα αποχετευτικά συστήματα, τις πισίνες των ξενοδοχείων και οι διαπιστευμένες δοκιμές για την αποτελεσματικότητα της υγείας και ασφάλειας των τροφίμων στους χώρους εστίασης είναι υπηρεσίες που προσφέρουν τα διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. εργαστήρια ανά την Ελλάδα σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες που έχουν Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αναγνώριση.