Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού
TOTALCERT IKE
ΔιεύθυνσηΌθωνος 4
Πόλη10557 Αθήνα
Νομός 
Τηλέφωνο210 9916500, 210 9916600
FAX[email protected]
Email[email protected]
Ιστοσελίδα 
Διαπιστεύσεις Φορέα
Πρότυπο Διαπίστευσης
Πεδίο Διαπίστευσης
Αριθμός Πιστοποιητικού
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού
ΕΠΕΔ
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
1248-2
15.4.2021
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001

1378
22.12.2023
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 22301
1378
22.12.2023
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001
1378
22.12.2023
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
Σύστημα Διαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς – ISO 21001:201
1378
22.12.2023
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης – ISO 29993:2017
1378
22.12.2023
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά