Το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΟΕΕ-11)