ΤΟ Ε.ΣΥΔ. ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SIAL PARIS

Το Ε.ΣΥ.Δ. για πρώτη φορά λαμβάνει μέρος στην Διεθνή Έκθεση SIAL, PARIS με σκοπό να ενισχύσει την προβολή των προϊόντων της Ελλάδας. Η δράση αυτή εντάσσεται στο γενικό στόχο της εξωστρέφειας, που έχει θέσει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης,  και αυτή η πρακτική της προβολής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό θα ενταθεί στο προσεχές μέλλον.

img6 img3 img5

Αναζήτηση