ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΤΗΝ FOOD EXPO 2023

Στο πλαίσιο της προώθησης των εννοιών Διαπίστευση και Πιστοποίηση το Ε.ΣΥ.Δ. συμμετείχε ως εκθέτης στη διεθνή έκθεση τροφίμων FOOD EXPO και, ταυτόχρονα, την Κυριακή 19 Μαρτίου διοργάνωσε σπονδυλωτή συζήτηση για τον ρόλο της διαπιστευμενης πιστοποίησης  τροφίμων και ποτών στην ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού και της προώθησης της Ελλάδας στο εξωτερικό. Θέλουμε θερμά να ευχαριστήσουμε τους υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους, προέδρους επιμελητηρίων, εκπροσώπους διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης και εργαστηρίων , και πλήθος κόσμου που μας τίμησε με την παρουσία του, ενώ η δεσμευσή μας για ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας της διαπιστευσης, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μας στόχο.

 

1-44

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

3-2

Αναζήτηση