ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ HORECA

Το Ε.ΣΥ.Δ. διοργάνωσε το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου δύο συζητήσεις με θέματα “ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ” και “Η ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ” εντός της εξαιρετικά επιτυχημένης έκθεσης HORECA, με μεγάλη συμμετοχή. Η δέσμευσή μας είναι άμεσα να επαναληφθούν αντίστοιχές δράσεις

3-12-1

Αναζήτηση