Τεκμηρίωση 3ετούς προϋπηρεσίας όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 618/43/2005 (EΣΥΔ ΟΕΦ-36)