Συνάντηση με Κινεζικό Φορέα Πιστοποίησης

FEONvUXXMAISVHt

Στις 8/11/21, κατόπιν αιτήματος του κ. Xiao Jianhua, CEO του CNAS, ο κ. Σπ. Ποδάρας, CEO του Ε.ΣΥ.Δ., και στελέχη του οργανισμού πραγματοποίησαν συνάντηση με τον κ. Xu Tao, CEO του φορέα πιστοποίησης WSF, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα δραστηριοποίησης του στην Ελλάδα.

Αναζήτηση