ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ.

Στις 11 Απριλίου, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών (ΣΕΒ) πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), επί αφορμή γνωριμίας με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.ΣΥ.Δ., κ. Χρήστο Νέστορα,  αλλά και της ανάληψης καθηκόντων από το νέο μέλος  του Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Δ. και εκπρόσωπο του ΣΕΒ, κ. Νίκο Γαβαλάκη.

Στην συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ., κ. Κωνσταντίνος Κούρταλης, ο Διευθυντής του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, κ. Μιχάλης Μητσόπουλος και το μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, κα Αυγή Οικονομίδου.

Ως κεντρικό θέμα συζήτησης τέθηκε η σημασία που ο ΣΕΒ αποδίδει στην έννοια της Διαπίστευσης, καθώς διασφαλίζει ένα γενικότερο σύστημα ποιότητας σε κάθε έκφανση της οικονομικής ζωής της χώρας.

Επιπλέον, συζητήθηκε η επιζητούμενη έμφαση στον έλεγχο της αγοράς, όπως και οι πιθανότητες νέων προοπτικών που ανοίγονται μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η σύμπτωση των απόψεων των δύο μερών ήταν καθολική και προγραμματίστηκαν νέες κοινές δράσεις για το άμεσο μέλλον.

Αναζήτηση