ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΤΗΝ 50η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΑ

Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ. κ. Κωνσταντίνος Κούρταλης και η Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας κα Μαρία Παπατζίκου συμμετείχαν στην 50η διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της European Cooperation for Accreditation – EA στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2021.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στην ψήφιση του Νέου Καταστατικού της ΕΑ λόγω του BREXIT και της αλλαγής που επέφερε στο status του αγγλικού φορέα διαπίστευσης UKAS.

Επιπλέον, ελήφθησαν αποφάσεις για την υιοθέτηση του Προτύπου ISO/IEC 17029 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης και αποφασίστηκε η επέκταση των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης – ΕΑ MLA στη διαπίστευση biobanking σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 20387.

Αναζήτηση