Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού
SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔιεύθυνσηΤραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00
ΠόληΕλευσίνα
ΝομόςΑττικής
Τηλέφωνο210 5562130-1
FAX210 5565155
Email[email protected] [email protected] [email protected]
Ιστοσελίδα 
Διαπιστεύσεις Φορέα
Πρότυπο Διαπίστευσης
Πεδίο Διαπίστευσης
Αριθμός Πιστοποιητικού
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού
ΕΠΕΔ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
591-9
23.9.2009
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
591-9
23.9.2009
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485
469-7
28.3.2017
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1435
469-7
 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024Προαιρετικός τομέας
1275
23.11.2021
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
υποχρεωτικός τομέας
1275
13.4.2023
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1118-4
6.3.2018
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1118-4
6.3.2018
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17029ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14064-1)
1400
10.05.2024
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά