Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού
SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔιεύθυνσηΤραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 
ΠόληΕλευσίνα 
ΝομόςΑττικής 
Τηλέφωνο210 5562130-1  
FAX210 5565155 
Email[email protected] [email protected] [email protected] 
Ιστοσελίδα 
Διαπιστεύσεις Φορέα
Πρότυπο Διαπίστευσης
Πεδίο Διαπίστευσης
Αριθμός Πιστοποιητικού
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού
ΕΠΕΔ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
591-9 
23.9.2009 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  
591-9 
23.9.2009 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485  
469-7 
28.3.2017 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1435  
469-7 
 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024Προαιρετικός τομέας 
1275 
23.11.2021 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
υποχρεωτικός τομέας 
1275 
13.4.2023 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1118-4 
6.3.2018 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
1118-4 
6.3.2018 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά