ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19) και ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων κα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, μεταβαίνει σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασίας από την Δευτέρα 23/03/2020.

Η προσέλευση στις εγκαταστάσεις του Ε.ΣΥ.Δ. θα γίνεται μόνο μέσω ραντεβού εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Δ..

Φυσική αλληλογραφία και τηλεομοιοτυπίες (fax) συστήνεται να μην χρησιμοποιούνται.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις διαπίστευσης, τεκμηριώσεις, εκθέσεις, διορθωτικές ενέργειες θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Έχουν ανακοινωθεί και θα συνεχίσουν να ανακοινώνονται ρυθμίσεις για εξ αποστάσεως αξιολογήσεις και οδηγίες για τους πελάτες του Ε.ΣΥ.Δ..

Τα μέτρα ισχύουν μέχρι νεωτέρας και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων.

Αναζήτηση