Πρόσκληση στην Διαδικτυακή Ημερίδα του Ε.ΣΥ.Δ. «Ενέργειες ενίσχυσης αναγνωρισιμότητας και προώθησης της αξίας της Διαπίστευσης»