ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Καλλιθέα 16.4.2020

Προκειμένου το Ε.ΣΥ.Δ. να ανταποκριθεί σε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από ιδιωτικά και δημόσια Εργαστήρια για διαπίστευση μοριακών μεθόδων για την εξέταση COVID 19, εκδίδει σχετικό ενημερωτικό έγγραφο. Στο έγγραφο δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των Κανονισμών Διαπίστευσης, του προτύπου ISO 15189, των σχετικών Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ε.ΣΥ.Δ. και των πρόσφατων Κατευθυντήριων Εγγράφων του WHO και διευκρινίζεται ο τρόπος αξιολόγησης για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το Ε.ΣΥ.Δ. έχει ήδη διαπιστεύσει ιατρικά εργαστήρια σε μοριακές μεθόδους και με ανάλογες απαιτήσεις χώρων/εγκαταστάσεων και βιοασφάλειας και διαθέτει ήδη την απαραίτητη τεχνική επάρκεια και κατάλληλους αξιολογητές/εμπειρογνώμονες, ενώ με τη χρήση τεχνικών αξιολόγησης εξ αποστάσεως και  διαδικασίες τηλεδιάσκεψης για την λήψη απόφασης διαπίστευσης, μπορεί να ανταποκριθεί άμεσε σε αιτήματα επέκτασης πεδίου διαπίστευσης. Σε αυτό τον σύνδεσμο θα βρείτε το ενημερωτικό κείμενο.

                        Αλίκη Σταθοπούλου                                                                Ιωάννης Σιταράς

Τχης Εργαστηρίων Δοκιμών και Ιατρικών Εργαστηρίων                   Δντης Δνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων

Αναζήτηση