ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔIΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 (COVID-19)

Καλλιθέα 08.04.2021

 

Προκειμένου το Ε.ΣΥ.Δ. να ανταποκριθεί σε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από ιδιωτικά και δημόσια Εργαστήρια για διαπίστευση ορολογικών δοκιμών ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2 (COVID-19), εκδίδει σχετικό ενημερωτικό έγγραφο. Στο έγγραφο δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των Κανονισμών Διαπίστευσης, του προτύπου ISO 15189, των σχετικών Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ε.ΣΥ.Δ. και των πρόσφατων Κατευθυντήριων Εγγράφων του WHO και διευκρινίζεται ο τρόπος αξιολόγησης για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτό τον σύνδεσμο θα βρείτε το ενημερωτικό κείμενο.

 

 

Αλίκη Σταθοπούλου                                                                                 Ιωάννης Σιταράς

Τχης Εργαστηρίων Δοκιμών και Ιατρικών Εργαστηρίων                   Δντης Δνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων

Αναζήτηση