ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ