ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2067

 1. EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 2. TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 3. EUROCERT Α.Ε. – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων
 4. TÜV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε.
 5. BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (BUREAU VERITAS HELLAS A.E.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 757/2015

 1. EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 2. ΑΒΣ ΧΕΛΛΕΝΙΚ Μ.Ε.Π.Ε
 3. ICS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε
 4. DROMON BUREAU OF SHIPPING Ι.Κ.Ε.
 5. HELLENIC LLOYD’S AE

ΕΛΟΤ EN ISO 14064-1

 1. EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 2. TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 3. EUROCERT Α.Ε. – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων
 4. TÜV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε.

ICAO CORSIA Aviation Emissions Verification

 1. EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 2. TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 3. EUROCERT Α.Ε. – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων

Πληροφορίες για τους Διαπιστευμένους Φορείς

 

Τελευταία ενημέρωση: 04.05.2020

Αναζήτηση