ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒ – HELLASCERT

Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert) με θέμα:

«Τα Πρότυπα και η Πιστοποίηση ως εργαλείο άσκησης πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης».

 

Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ., κ. Κωνσταντίνος Κούρταλης ανέδειξε την αναγκαιότητα της διαπίστευσης στις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης και τον ενεργό ρόλο του Ε.ΣΥ.Δ. στον τομέα αυτό, με στόχο την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και τόνισε ότι «η διαπιστευμένη πιστοποίηση στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών μέσων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών, στην ουσία δηλαδή του ίδιου του καταναλωτή».

Αναζήτηση