ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ISO 15189:2022