ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

Οι μετρήσεις αποτελούν θεμελιώδες κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, καθώς τις συναντάμε σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητές μας. Όλα τα προϊόντα αγοράζονται και πωλούνται μετά την εκτέλεση των διαδικασιών μέτρησης, είτε πρόκειται για καφέ, νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, και αυτό έχει επιπτώσεις στην προσωπική μας οικονομία. Τα ραντάρ (κάμερες ταχύτητας) που χρησιμοποιούνται από την αστυνομία, για παράδειγμα – που έχουν οικονομικές και εγκληματικές συνέπειες – υπόκεινται επίσης σε μετρήσεις. Ώρες ηλιοφάνειας, μεγέθη ρούχων, ποσοστό αλκοόλ, βάρος αλληλογραφίας, τοπική θερμοκρασία, πίεση ελαστικών· είναι σχεδόν αδύνατο να περιγράψουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς να αναφέρουμε την μετρολογία. Η μετρολογία συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, στη βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών του παραγωγικού και κατασκευαστικού τομέα, καθώς και στη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών, ιδιαίτερα στην προστασία και την ασφάλεια του καταναλωτή.