ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι μεταφορές αποτελούν βασικό στοιχείο της κοινωνίας μας και σχετίζονται άμεσα με τους πολίτες και τους διαφορετικούς οικονομικούς τομείς. Τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τις μεταφορές περιλαμβάνουν την ασφάλεια των επιβατών και των εμπορευμάτων, την ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και τα μέσα μεταφοράς και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Οι διαπιστευμένες υπηρεσίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των διαφόρων ειδών μεταφορών – οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών – και μειώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.