Νέα|

Το Ε.ΣΥ.Δ. διοργάνωσε το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου δύο συζητήσεις με θέματα “ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ” και “Η ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ” εντός της εξαιρετικά επιτυχημένης έκθεσης HORECA, με μεγάλη συμμετοχή. Η δέσμευσή μας είναι άμεσα να επαναληφθούν αντίστοιχές δράσεις

3-12-1

Comments are closed.