ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ EU ETS IV AVR FAR _ 2019

Νέα|

Εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών AVR 2018/2067 και FAR 2019/331... Περισσότερα → ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ EU ETS IV AVR FAR _ 2019

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018

Νέα|

Το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018 Energy management systems – Requirements with guidance... Περισσότερα → ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ΙΣΟ 22000:2018

Νέα|

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ... Περισσότερα → ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ΙΣΟ 22000:2018

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025:2017

Νέα|

Δεδομένης της από 1.12.2017 ισχύος της νέας έκδοσης του... Περισσότερα → ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025:2017

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Νέα|

Τo International Accreditation... Περισσότερα → ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΕΔΔ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Υ.Α αρ. 12868/2018 (ΦΕΚ 3119/Β/31-07-2018))

Νέα|

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΕΔΔ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ... Περισσότερα → ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΕΔΔ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Υ.Α αρ. 12868/2018 (ΦΕΚ 3119/Β/31-07-2018))

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΕΔΔ

Νέα|

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ... Περισσότερα → ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΕΔΔ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017

Νέα|

Το Ε.ΣΥ.Δ. καθορίζει ως καταληκτική ημερομηνία για την... Περισσότερα → ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ISO/CASCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ISO/IEC 17025 ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Νέα|

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων του... Περισσότερα → ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ISO/CASCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ISO/IEC 17025 ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ISO 45001:2018

Νέα|

ο Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την... Περισσότερα → ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ISO 45001:2018