ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO/ΙEC 27006:2015

Νέα|

To Πρότυπο ISO/IEC 27006:2015... Περισσότερα → ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO/ΙEC 27006:2015

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Νέα|

Όπως είναι γνωστό, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)... Περισσότερα → ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

Νέα|

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015... Περισσότερα → ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Νέα|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ... Περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 2007/46

Νέα|

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,... Περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 2007/46

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Νέα|

Το Ε.ΣΥ.Δ. στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων του, στο... Περισσότερα → ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001

Νέα|

TÜV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε. ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ EQA – HELLAS ΦΟΡΕΑΣ... Περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Νέα|

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2067 EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... Περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 20000-1

Νέα|

TÜV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε. EUROCERT Α.Ε – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων... Περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 20000-1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 50001

Νέα|

TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε. EUROCERT A.E. QMSCERT... Περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 50001