ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 15224

Νέα|

BUREAU VERITAS HELLAS A.E. TUV HELLAS (TUV NORD) A.E. TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. EQA – HELLAS... Περισσότερα → ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 15224

ΔΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΑ-MLA PTPs (ISO/IEC 17043)

Νέα|

Από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε... Περισσότερα → ΔΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΑ-MLA PTPs (ISO/IEC 17043)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO/ΙEC 27006:2015

Νέα|

To Πρότυπο ISO/IEC 27006:2015... Περισσότερα → ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO/ΙEC 27006:2015

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Νέα|

Όπως είναι γνωστό, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)... Περισσότερα → ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

Νέα|

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015... Περισσότερα → ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Νέα|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ... Περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 2007/46

Νέα|

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,... Περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 2007/46

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Νέα|

Το Ε.ΣΥ.Δ. στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων του, στο... Περισσότερα → ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001

Νέα|

TÜV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε. ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ EQA – HELLAS ΦΟΡΕΑΣ... Περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Νέα|

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2067 EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... Περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ