Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ορισμένο από την ελληνική κυβέρνηση ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) αριθ. 765/2008, αξιολογεί την τεχνική επάρκεια, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και επαλήθευσης όπως επίσης και των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.

  • Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
  • Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
  • Διαπιστευμένοι Φορείς
  • Οι Διαδικασίες Διαπίστευσης
  • Έντυπο Ενημέρωσης
  • Έντυπα Αιτήσεων
  • Κανονισμοί
  • Κατευθυντήριες Οδηγίες
  • Κριτήρια
Διαδικασία Διαπίστευσης

Από την αίτηση έως τη χορήγηση διαπίστευσης, οι φορείς αξιολόγησης συμμόρφωσης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι φορείς αξιολόγησης συμμόρφωσης που υποβάλλουν την αίτηση αξιολογούνται από το Ε.ΣΥ.Δ. σε όλα τα στάδια μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού διαπίστευσης.

Το Ε.ΣΥ.Δ. διασφαλίζει ότι ο αιτών πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις των προτύπων διαπίστευσης μέσω αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν τόσο πριν από τη χορήγηση ή επέκταση της διαπίστευσης όσο και κατά τη διάρκεια των φάσεων επιτήρησης και ανανέωσης.

Το πιστοποιητικό διαπίστευσης έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

Διεθνής Αναγνώριση

Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι πλήρες μέλος όλων των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικτύου των Φορέων Διαπίστευσης, έχοντας διαξιολογηθεί επιτυχώς από τα άλλα μέλη.

global

Διεθνής Αναγνώριση

Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι πλήρες μέλος όλων των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικτύου των Φορέων Διαπίστευσης, έχοντας διαξιολογηθεί επιτυχώς από τα άλλα μέλη.

Νέα

& ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

default-post-image

Πλάνο Ενεργειών για τη Μετάβαση της Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης προϊόντων / διεργασιών στην αναθεωρημένη έκδοση του σχήματος πιστοποίησης GLOBALGAP Chain of Custody v6

Νέα

Πλάνο Ενεργειών για τη Μετάβαση της Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης...
Περισσότερα → Πλάνο Ενεργειών για τη Μετάβαση της Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης προϊόντων / διεργασιών στην αναθεωρημένη έκδοση του σχήματος πιστοποίησης GLOBALGAP Chain of Custody v6

default-post-image

Πλάνο Ενεργειών για τη Μετάβαση της Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848

Νέα

Πλάνο Ενεργειών για τη Μετάβαση της Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης...
Περισσότερα → Πλάνο Ενεργειών για τη Μετάβαση της Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848

GA-II

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΤΗΝ 50η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΑ

Νέα

Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ. κ. Κωνσταντίνος Κούρταλης και η Υπεύθυνη Διαχείρισης...
Περισσότερα → ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΤΗΝ 50η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΑ

Διαπίστευση:
Υποστηρίζει την Εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης
9 Ιουνίου 2021
(#WAD2021)