Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών ​

Αναζήτηση Βάσει Επωνυμίας

Αναζήτηση Βάσει Αριθμού Πιστοποιητικού ή Προτύπου Διαπίστευσης

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ-ΦΠΠ)

Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού ΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ /

Αναλυτικά στοιχεία...

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.)

Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Αναλυτικά στοιχεία...