Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών ​

Αναζήτηση Βάσει Επωνυμίας

Αναζήτηση Βάσει Αριθμού Πιστοποιητικού ή Προτύπου Διαπίστευσης

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας,

Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής , Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας

Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Αναλυτικά στοιχεία...