ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ.

Από την Δευτέρα 10 Ιουνίου η ηλεκτρονική αλληλογραφία με το Ε.ΣΥ.Δ. θα γίνεται ως ακολούθως.

 Για θέματα που αφορούν:

 α) Εργαστήρια και Διοργανωτές Διεργαστηριακών Συγκρίσεων, το email επικοινωνίας είναι [email protected] ,

 β) Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου / Επαλήθευσης / Περιβαλλοντικούς Επαληθευτές, το email επικοινωνίας είναι [email protected] .

 γ) Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες, το email επικοινωνίας είναι το [email protected] .

Επιπλέον, τα παράπονα προς το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Η διαχείριση τωνπαραπόνων γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Αποδέκτες της ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι η Υπεύθυνη Ποιότητας και η Διοίκηση του οργανισμού.

Η υπάρχουσα  ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] θα παραμείνει για θέματα που αφορούν την Διοίκηση καθώς και θέματα που αφορούν τον οργανισμό συνολικά.

Αναζήτηση