ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ.

Από την Δευτέρα 10 Ιουνίου η ηλεκτρονική αλληλογραφία με το Ε.ΣΥ.Δ. θα γίνεται ως ακολούθως.

 Για θέματα που αφορούν:

 α) Εργαστήρια και Διοργανωτές Διεργαστηριακών Συγκρίσεων, το email επικοινωνίας είναι labsdivision@esyd.gr ,

 β) Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου / Επαλήθευσης / Περιβαλλοντικούς Επαληθευτές, το email επικοινωνίας είναι bodiesdiv1@esyd.gr .

 γ) Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες, το email επικοινωνίας είναι το oikonomiko@esyd.gr .

Επιπλέον, τα παράπονα προς το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@esyd.gr
Η διαχείριση τωνπαραπόνων γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Αποδέκτες της ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι η Υπεύθυνη Ποιότητας και η Διοίκηση του οργανισμού.

Η υπάρχουσα  ηλεκτρονική διεύθυνση esyd@esyd.gr θα παραμείνει για θέματα που αφορούν την Διοίκηση καθώς και θέματα που αφορούν τον οργανισμό συνολικά.

Αναζήτηση