Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΙΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MLA TESTING / PTs / RMPs

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΙΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MLA TESTING-MEDICAL & RMPs BIOBANKS

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ MLA CALIBRATION

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)

ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MS CERTIFICATION MLA

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ INSPECTION & PRODUCT CERTIFICATION MLA

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  PERSONS CERTIFICATION-VALIDATION & VERIFICATION MLA

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ (ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΛΑ