Εξαιρετικά τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Διαξιολόγησης του Ε.ΣΥ.Δ.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι από τις 8 έως και τις 12 Μαΐου 2023, διενεργήθηκε η τακτική διαξιολόγηση (peer evaluation) του Ε.ΣΥ.Δ. από δεκαμελή ομάδα της European Cooperation for Accreditation (EA), του ανώτατου Ευρωπαϊκού Οργάνου σε θέματα Διαπίστευσης.

Το αποτέλεσμα της διαξιολόγησης ήταν εξαιρετικό, επιβεβαιώνοντας το υψηλό τεχνικό επίπεδο και την αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Διαπίστευσης. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού η τελική έκθεση είχε τόσο χαμηλό αριθμό ευρημάτων και μάλιστα ήσσονος σημασίας.

Η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα της εξαιρετικής και οργανωμένης προσπάθειας  στελεχών του Ε.ΣΥ.Δ..

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους τους Συνεργάτες και τους Πελάτες μας και ιδιαίτερα όσους είχαν ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της διαξιολόγησης, που όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλουν στη διατήρηση του Ε.ΣΥ.Δ. στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης.

 

Κωνσταντίνος Κούρταλης                                           Χρήστος Νέστορας
Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ.                                   Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

 

 

Αναζήτηση