ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι από τις 13 έως και τις 17 Μαΐου 2019, διενεργήθηκε στο Ε.ΣΥ.Δ. διαξιολόγηση (peer evaluation) από δεκαμελή ομάδα της European Cooperation for Accreditation (EA), του ανώτατου Ευρωπαϊκού Οργάνου σε θέματα Διαπίστευσης.

Τα αποτελέσματα της διαξιολόγησης όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην έκθεση της ομάδας διαξιολόγησης ήταν θετικά για την διατήρηση της παραμονής του Ε.ΣΥ.Δ. στην Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους τους Συνεργάτες και τους Πελάτες μας που όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλουν στη διατήρηση του Ε.ΣΥ.Δ. στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης.

Αναζήτηση