ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.Δ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ISO/IEC 17025:2017

Την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, έγινε η εκπαίδευση για τη μετάβαση στο ISO/IEC 17025:2017 είκοσι (20) συνεργατών από τους Επικεφαλής Αξιολογητές και Αξιολογητές Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.. Ήδη, ένα μήνα πριν πραγματοποιήθηκε και εκπαίδευση νέων Αξιολογητών Εργαστηρίων, κατευθείαν στη νέα έκδοση του ISO/IEC 17025.

Μέχρι το τέλος Μαΐου, το Ε.ΣΥ.Δ. θα έχει εκπαιδεύσει ικανό αριθμό Αξιολογητών, προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες μετάβασης για τα Εργαστήρια.

 

 

Αναζήτηση