ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. – EA MLA ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17029

Κατά τη διάρκεια της 54ης Γενικής Συνέλευσης της European Cooperation for Accreditation – EA που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2023 με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 41 Φορείς Διαπίστευσης της Ευρώπης,  το Ε.ΣΥ.Δ. υπέγραψε τη νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης – EA MLA για το Πρότυπο ISO/IEC 17029.

Αυτό σημαίνει ότι το Ε.ΣΥ.Δ. γίνεται ένας από τους πρώτους Οργανισμούς Διαπίστευσης στην Ευρώπη που προσφέρει στους πελάτες του τη δυνατότητα να παρέχουν Διαπιστευμένες Υπηρεσίες Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου με το Πρότυπο ISO/IEC 17029.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Διαπιστευμένους Επαληθευτές, τους αξιολογητές και εμπειρογνώμονες του Ε.ΣΥ.Δ. καθώς και το προσωπικό της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων και της Διεύθυνσης Ποιότητας & Εκπαίδευσης που συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Αναζήτηση