ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Η συμμετοχή σε δοκιμές επάρκειας και η χρήση υλικών αναφοράς αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των εργαστηρίων δοκιμών και τη διαπίστευσή τους σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17025:2017.

Τα εργαστήρια προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν την ποιότητα των διαδικασιών, των μέσων και των δυνατοτήτων τους. Ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικά διεξάγουν αυτούς τους εσωτερικούς ελέγχους, οι συστηματικές αποκλίσεις συχνά περνούν απαρατήρητες. Συνεπώς, είναι σημαντικό να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με τα αποτελέσματα άλλων εργαστηρίων. Η συμμετοχή σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών ικανότητας αποτελεί βασικό κριτήριο για τη διαπίστευση, αλλά αποτελεί επίσης μια σημαντική επένδυση στην αξιοπιστία και την λειτουργική βεβαιότητα των παρεχομένων αποτελεσμάτων.

Η παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε μορφή σχημάτων δοκιμών ικανότητας ή εξωτερικού ελέγχου ποιότητας (όπως κυρίως ονομάζονται στον ιατρικό χώρο) είναι υπηρεσία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που διαπιστεύεται με το πρότυπο ISO/IEC 17043:2010.

Το Ε.ΣΥ.Δ. έχει διαπιστεύσει έναν αξιόλογο αριθμό Ελληνικών Διοργανωτών Διεργαστηριακών Συγκριτικών δοκιμών ικανότητας που υποστηρίζουν την εργαστηριακή υποδομή των ιατρικών εργαστηρίων, των εργαστηρίων τροφίμων και νερών και των εργαστηρίων δομικών υλικών.