Δήλωση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων σχολιάζοντας τον Απολογισμό 2020 του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)

15

Δήλωση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων @AdonisGeorgiadi σχολιάζοντας τον απολογισμό 2020 του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ): “Εξαιρετικά τα αποτελέσματα του ΕΣΥΔ”

https://t.co/gxPB7uxWX0?amp=1

Αναζήτηση