ΔΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΑ-MLA PTPs (ISO/IEC 17043)

Από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε τετραήμερη διαξιολόγηση (peer evaluation)  από ομάδα της European Cooperation for Accreditation (EA), του ανώτατου Ευρωπαϊκού Oργάνου σε θέματα Διαπίστευσης, προκειμένου το Ε.ΣΥ.Δ. να ενταχθεί στη νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης για Διοργανωτές Διεργαστηριακών της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης (EA MLA-PTPs) που θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2017.

Το Ε.ΣΥ.Δ. μετά από μια δεκάχρονη εμπειρία στη διαπίστευση Διοργανωτών και έχοντας εντατικά εκπαιδεύσει και αξιολογήσει ομάδα ικανών Αξιολογητών και Επικεφαλής Αξιολογητών για το πρότυπο ISO/IEC 17043 έχει υλοποιήσει ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα διαπιστεύσεων σε PTPs που είναι εφάμιλλο των μεγαλύτερων φορέων διαπίστευσης της υπόλοιπης Ευρώπης. Πρόσφατα το Ε.ΣΥ.Δ. προχώρησε στην έκδοση της νέας Κατευθυντήριας Οδηγίας για τη διαπίστευση Διοργανωτών.

Με την ένταξη του Ε.ΣΥ.Δ. στο ΕΑ MLA-PTPs τα πιστοποιητικά διαπίστευσης για ISO/IEC 17043 θα αποκτήσουν ευρωπαϊκή αναγνώριση και αυτό θα διευκολύνει την παροχή των υπηρεσιών των Διοργανωτών εκτός Ελλάδας αλλά και την σημασία των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι τα αποτελέσματα της διαξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην περιληπτική έκθεση της ομάδα διαξιολόγησης κατά την καταληκτική συνεδρίαση ήταν άριστα, δεν υπήρξε κανένα σημαντικό εύρημα  που να αφορά τη διαδικασία διαπίστευσης των Διοργανωτών γεγονός που θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε με επιτυχία  το 2017 στη σχετική  διαδικασία ένταξης.

 Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Διοργανωτές που αποδέχτηκαν την παρουσία Ευρωπαίου διαξιολογητή της ΕΑ κατά την αξιολόγηση τους από το Ε.ΣΥ.Δ., τους αξιολογητές και εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην ομάδα αξιολόγησης του witnessing από την ΕΑ και που αποδέχτηκαν την πρόσκληση για συνέντευξη από τον διαξιολογητή καθώς και το προσωπικό της Διεύθυνσης Εργαστηρίων και του Τμήματος Ποιότητας & Εκπαίδευσης του Ε.ΣΥ.Δ. που μετείχαν στη διαδικασία της διαξιολόγησης.

 

Αναζήτηση