ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ EA EXECUTIVE COMMITTEE

Το Ε.ΣΥ.Δ. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του σαν μέλος της European Cooperation for Accreditation (EA) ανέλαβε τη διοργάνωση της συνάντησης της EA EXECUTIVE COMMITTEE, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Στη συνάντηση συμμετείχαν o Πρόεδρος της ΕΑ, κ. Ignacio Pina, η Αντιπρόεδρος της ΕΑ κα Μαρία Παπατζίκου, ο Executive Secretary της ΕΑ κ. Andreas Steinhorst και άλλοι 10 εκπρόσωποι των Εθνικών Φορέων Διαπίστευσης της Ευρώπης.

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη συνεργασία της ΕΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την έκθεση για τη λειτουργία της Διαπίστευσης στην Ευρώπη, το ρόλο της Διαπίστευσης στις Εμπορικές Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και θέματα που αφορούν στην κοινή προσέγγιση της διαχείρισης των διεθνών απαιτήσεων.

Αναζήτηση