ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Ε.ΣΥ.Δ. 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Το Ε.ΣΥ.Δ. πραγματοποίησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Ο ρόλος της Διαπίστευσης στη διαχείριση της πανδημίας»

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ν. Παπαθανάσης.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τη διαπίστευση υπηρεσιών αξιολόγησής συμμόρφωσης που σχετίζονται με τον έλεγχο του COVID-19 με στόχο τις έγκαιρες ενέργειες των αρμόδιων φορέων προς όφελος της διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, στελέχη του Ε.ΣΥ.Δ., Εμπειρογνώμονες και Εκπρόσωποι των αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων τοποθετήθηκαν σχετικά με την αναγκαιότητα των διαπιστευμένων Εργαστηρίων μοριακού ελέγχου COVID-19 καθώς και το ρόλο της διαπίστευσης σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με COVID-19 (μάσκες, Υγειονομικά Πρωτόκολλα).

Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις από εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΕΟΔΥ, ΕΟΦ, HellasCert, HellasLab, Ιατρικών Επιστημονικών Εταιριών (Ελληνική Εταιρεία Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου, Ελληνική Εταιρία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας), Διαπιστευμένων στον έλεγχο COVID-19 Εργαστηρίων, Διαπιστευμένων Διοργανωτών Προγραμμάτων Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης Προϊόντων.

Αναζήτηση