ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Ε.ΣΥ.Δ. 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Το Ε.ΣΥ.Δ. στο πλαίσιο του εορτασμού για την Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 2020, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Ο ρόλος της διαπίστευσης στη  βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων»

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κ. Σκρέκας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, στελέχη του Ε.ΣΥ.Δ., Αξιολογητές, Εμπειρογνώμονες και Εκπρόσωποι των αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων θα τοποθετηθούν σχετικά με τον ρόλο των διαπιστευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων.

Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις από εκπροσώπους της Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του ΓΧΚ, HellasCert, HellasLab, ΣΕΒ, ΣΕΒΤ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Επικεφαλής Αξιολογητές και Αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ. Εργαστηρίων Δοκιμών Τροφίμων.

Αναζήτηση