ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17029:2019 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14065:2022