ΑΠΟΦΑΣΗ 2325/2023 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ολομ.) ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 765/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ 2325/2023 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ολομ.)

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 765/2008

Αναζήτηση