ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ.

Καλλιθέα, 3 Ιουνίου  2020

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19) και ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, αποφάσισε την έναρξη των αξιολογήσεων με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις παρακάτω προβλέψεις:

Οι διαπιστευμένοι/υπό διαπίστευση φορείς αξιολόγησής συμμόρφωσης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους όπως περιγράφονται στους Κανονισμούς Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. είναι και να διασφαλίζουν την ασφαλή και σύννομη πρόσβαση και εργασία της ομάδας αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις τους και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα , λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid-19) υπενθυμίζεται στους διαπιστευμένους /υπό διαπίστευση φορείς αξιολόγησης συμμόρφωσης ότι πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διεξαγωγή της αξιολόγησης κατά τρόπο που διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των παρισταμένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπονται για την πανδημία λόγω κορωνοϊού (Covid-19).

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω μέτρα προστασίας:

  • Να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ παρισταμένων κατά την αξιολόγηση.
  • Να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός – συγχρωτισμός και συνωστισμός σε οποιονδήποτε χώρο εντός των εγκαταστάσεων.
  • Να λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού των εγκαταστάσεων.
  • Να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, καθώς η προσεκτική υγιεινή των χεριών αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων. Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται συχνά με σαπούνι και νερό, ειδικά μετά από βήχα ή φτάρνισμα, ή να γίνεται χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού και να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταδοθεί ο ιός.
  • Να εφαρμόζονται τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής προς αποφυγή της μετάδοσης μέσω σταγονιδίων: π.χ. να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με ένα χαρτομάντηλο όταν βήχουν ή φταρνίζονται.
  • Να γίνεται χρήση των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. μάσκα, όπου αυτή προβλέπεται ως υποχρεωτική ή υπάρχει σχετική σύσταση για προαιρετική χρήση κατά τη μετάβαση αλλά και κατά την παραμονή τους στο χώρο εργασίας, όταν παρατηρείται συγχρωτισμός και συνωστισμός).

Εφόσον διαπιστώνεται μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, ο φορέας αξιολόγησης συμμόρφωσης θα επιβαρύνεται με το κόστος που αντιστοιχεί στη διάρκεια παραμονής της ομάδας αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του.

Σπυρίδων Ποδάρας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Αναζήτηση