363η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και η 1η μέσω τηλεδιάσκεψης εξαιτίας της πανδημίας