2ο ΦΟΡΟΥΜ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ε.ΣΥ.Δ. – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ISO/IEC 17025:2017

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, το Ε.ΣΥ.Δ. διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη το 2ο Φόρουμ Εργαστηρίων για τη «Μετάβαση στη νέα έκδοση του ISO/IEC 17025:2017».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ, ώρα 12:30μ.μ.

Θα γίνουν παρουσιάσεις από τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ. και στην συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση.

Αναζήτηση