1η εκπροσώπηση του Ε.ΣΥ.Δ. στην 44η Γ.Σ. της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης

 

1η εκπροσώπηση του Ε.ΣΥ.Δ. στην 44η ΓΣ της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης διά του Προέδρου κ. Κ.Κούρταλη, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σ.Ποδάρα και της Υπ. Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ. και Αντιπροέδρου της EA κας Μ. Παπατζίκου. Για την προσφορά της τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της EA κ. I. Pina.

Αναζήτηση