Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού
ΤΟΤΑΛ ΚΙΟΥ ΑΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΕ (TOTAL Q ARM ΕΠΕ)
Διεύθυνση1. Μενάνδρου 58, 55534 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2. 56C Stιucii Str, Sector 2, Βουκουρέστι, Ρουμανία 
Πόλη 
Νομός 
Τηλέφωνο0040216274155 
FAX0040216274156 
Email[email protected] 
Ιστοσελίδα 
Διαπιστεύσεις Φορέα
Πρότυπο Διαπίστευσης
Πεδίο Διαπίστευσης
Αριθμός Πιστοποιητικού
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού
ΕΠΕΔ
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001 
945-3 
16.10.2014 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 14001 
945-3 
16.10.2014 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ISO 45001, OHSAS 18001  
945-3 
16.10.2014 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗς ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ISO 37001 
945-3 
17.6.2020 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά